Arbete vid elektrisk fara

Arbete vid elektrisk fara

Att arbeta med eller i närheten av elinstallationer innebär potentiella risker. El är en farlig kraft, och det är därför av yttersta vikt att både arbetsgivare, anläggningsägare och arbetstagare är mycket medvetna om säkerhetsåtgärderna vid sådana arbetsplatser där det finns risk för elektriska faror. Idag befinner sig allt fler yrkesgrupper i situationer och miljöer där…